A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2018 m. 9 mėnesių finansinius rezultatus: Grynasis pelnas augo 29 proc. ir pasiekė 8 mln. eurų, Grupės pelningumas mažėjo

  • Pardavimų pajamos per 2018 m. devynis mėnesius dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio augo 46,9 proc. iki 195,8 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas padidėjo iki 16,4 mln. eurų, lyginant su 13,2 mln. eurų per 2017 atitinkamą laikotarpį.
  • Konsoliduota EBITDA padidėjo iki 12,7 mln. eurų, lyginant su 9,6 mln. eurų 2017-aisiais, o EBITDA marža siekė 6,5 proc., lyginant su 7,2 proc. prieš metus.
  • Veiklos pelnas siekė 10,8 mln. eurų, lyginant su 7,7 mln. eurų per 2017 devynis mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas išaugo nuo 6,2 mln. eurų 2017 metų I-III ketvirtį iki 8 mln. eurų.
  • Vien per III metų ketvirtį grupė uždirbo 5,6 mln. eurų grynojo pelno (324 proc. daugiau nei prieš metus), 7,1 mln. veiklos pelno (295 proc. daugiau nei 2017-aisiais) ir 8,9 mln. eurų bendrojo pelno (145 proc. augimas per metus), kai pajamos didėjo 93 proc. iki 88,7 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys didėjo iki 4 385 GWh, lyginant su 3 564 GWh per 2017 m. devynis mėnesius.

„Per atskaitinį laikotarpį INTER RAO Lietuva Grupė sėkmingai valdė rizikas, kylančias iš sudėtingų rinkos sąlygų ir dėl neplanuoto vidutinės elektros energijos kainos biržoje padidėjimo. Grupė pardavė daugiau elektros energijos Lietuvos rinkoje, tačiau dėl nepalankių metrologinių sąlygų, mažesnių vidutinių vėjo greičių, pagamino  mažiau elektros energijos Vydmantų vėjo elektrinių parke. Per 2018 m. devynis mėnesius INTER RAO Lietuva Grupė uždirbo 16,4 mln. eurų bendrojo pelno. EBITDA augo iki 12,7 mln. eurų ir grynasis pelnas pasiekė 8 mln. eurų, o šių rodiklių maržos atitinkamai buvo 6,5 proc. ir 4,1 proc.. Vien per III metų ketvirtį Grupė uždirbo 5,6 mln. grynojo pelno, o per devynis mėnesius uždarbis vienai akcijai siekė 0,4 euro“, – sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva Generalinis direktorius.

Pagrindiniai finansiniai IRL Grupės rodikliai

2018 m. 9 mėn. 2017 m. 9 mėn.
Pardavimai (tūkst. EUR) 195 836 133 341
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 16 425 13 163
Bendrojo pelno marža (%) 8,39% 9,87%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 10 780 7 699
Veiklos pelno marža (%) 5,50% 5,77%
EBITDA (tūkst. EUR) 12 743 9 570
EBITDA pelno marža (%) 6,51% 7,18%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 7 969 6 197
Grynojo pelno marža (%) 4,07% 4,65%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,40 0,31

Pardavimų pajamos

Grupės pardavimų pajamos per 2018 m. sausį – rugsėjį siekė 195,8 mln. eurų ir buvo 47 proc. didesnės nei per pirmus devynis 2017 metų mėnesius. Pajamos augo dėl didesnių parduotos elektros energijos kiekių, ypač Lietuvos elektros energijos rinkoje. Verta pastebėti, kad vien per III ketvirtį pajamos augo sparčiau nei per pirmąjį metų pusmetį ir augimas siekė 93 proc.

Pajamų iš pardavimų augimą lėmę ne tik didesnės prekybos apimtys, bet ir padidėjusi vidutinė elektros energijos kaina. Grupės pardavimų savikaina per 2018 m. sausį – rugsėjį buvo 179,4 mln. eurų ir buvo 49 proc. didesnė nei per atitinkamą 2017-ųjų laikotarpį. Šį didėjimą taip pat lėmė išaugusios pardavimų apimtys. Tuo pat metu, vien per III ketvirtį pajamų augimas buvo didesnis (93 proc.) nei elektros energijos įsigijimų kainos augimas (89 proc.).

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2018 m. sausį – rugsėjį siekė 16,4 mln. eurų (lyginant su 13,2 mln. eurų prieš metus), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 8,4 proc. (9,9 proc. per tą patį ankstesnių metų laikotarpį).

Per ataskaitinį laikotarpį Grupės veiklos pelnas siekė 10,8 mln. eurų, o veiklos pelno marža kiek mažėjo ir siekė 5,5 proc. (5,8 proc. prieš metus).

Pagal veiklos sritis, elektros energijos gamybos indėlis į grupės rezultatus buvo mažesnis ir tesudarė 6 proc. Grupės veiklos pelno (prieš metus šis rodiklis siekė 14,9 proc.). Blogesnį rezultatą lėmė nepalankios metrologinės sąlygos – mažesnį vidutiniai vėjo greičiai – Vydmantų vėjo elektrinių parko regione.

Veiklos rezultatai pagal sritis

Sritis Prekyba elektros energija Elektros energijos gamyba
(tūkst. EUR) 2018 m. 9 mėn. 2017 m. 9 mėn. 2018 m. 9 mėn. 2017 m. 9 mėn.
Pajamos 192 765 129 736 3 071 3 605
Veiklos pelnas 10 138 6 552 642 1 147
Veiklos marža 5,3% 5,1% 20,9% 31,8%

Grupės grynasis pelnas per 2018 m. sausį – rugsėjį augo 29 proc. iki beveik 8 mln. eurų (6,2 mln. eurų prieš metus). Grynojo pelno marža mažėjo nuo 4,7 proc. prieš metus iki 4,1 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Tačiau vien III ketvirtį pelnas siekė 5,6 mln. eurų ir, lyginant su analogišku 2017 metų laikotarpiu, augo daugiau nei tris kartus. Veiklos pelnas augo 295 proc. iki 7,1 mln. eurų, o bendrasis pelnas didėjo daugiau kaip du kartus iki 8,9 mln. eurų.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!