Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r. – Wzrost zysku netto o 29% r/r do 8 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wzrosły o niemal 47% r/r do 195,8 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym okresie do 16,4 mln euro w porównaniu do 13,2 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 12,7 mln euro w porównaniu do 9,6 mln euro w analogicznym okresie 2017 r. Marża EBITDA wyniosła 6,5% wobec 7,2% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 10,8 mln euro w porównaniu do 7,7 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.
  • Zysk netto wzrósł do 8 mln euro wobec 6,2 mln euro rok wcześniej.
  • W samym trzecim kwartale zysk netto Grupy wyniósł 5,6 mln euro (wzrost o 324% r/r), zysk operacyjny – 7,1 mln euro (wzrost o 295% r/r), zysk brutto ze sprzedaży – 8,9 mln euro (wzrost o 145% r/r) przy przychodach wynoszących 88,7 mln euro (wzrost o 93% r/r).
  • Sprzedaż energii wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku do 4 385 GWh z 3 564 GWh rok wcześniej.

 –  W okresie sprawozdawczym Grupa Inter RAO Lietuva z sukcesem poradziła sobie z czynnikami ryzyka wynikającymi z trudnej sytuacji rynkowej i zaskakującej tegorocznej zwyżki średnich cen energii. Grupa sprzedała więcej energii elektrycznej na rynku litewskim, ale wyprodukowała mniej energii na farmie wiatrowej Vydmantai z uwagi na gorsze warunki atmosferyczne – niższą średnią prędkość wiatru w regionie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. Grupa Inter RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 16,4 mln euro. EBITDA zwiększyła się do 12,7 mln euro, a zysk netto ukształtował się na poziomie 8 mln euro. Marża EBITDA wyniosła tym samym 6,5%, a marża netto – 4,1%. W samym trzecim kwartale br. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 5,6 mln euro, co przekłada się na zysk w wysokości 0,4 euro na jedną akcję – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Dane finansowe 9 miesięcy 2018 r. 9 miesięcy 2017 r.
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 195 836 133 341
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 16 425 13 163
Marża brutto ze sprzedaży (%) 8,39% 9,87%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 10 780 7 699
Marża operacyjna (%) 5,50% 5,77%
EBITDA (tys. EUR) 12 743 9 570
Marża EBITDA (%) 6,51% 7,18%
Zysk netto (tys. EUR) 7 969 6 197
Marża netto (%) 4,07% 4,65%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,40 0,31

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniosły 195,8 mln euro, co oznacza wzrost o 47% r/r. Wzrost przychodów wynika z większego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, szczególnie na rynku litewskim. Warto zauważyć, że w samym trzecim kwartale tempo wzrostu przychodów przyspieszyło w porównaniu z pierwszą połową roku i wyniosło 93%.

Wzrost przychodów był pochodną wyższych wolumenów sprzedaży oraz wyższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej. Skonsolidowane koszty sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosły 179,4 mln euro, 49% więcej niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. Wzrost ten wynikał z wyższego wolumenu zakupionej energii oraz wyższych cen zakupu. Jednocześnie jednak tempo wzrostu przychodów w trzecim kwartale br. było wyższe (93%) niż tempo wzrostu kosztów zakupu energii (89%).

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniósł 16,4 mln euro wobec 13,2 mln euro rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 8,4% w porównaniu do 9,9% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 10,8 mln euro, a marża operacyjna spadła nieznacznie do 5,5% z 5,8% w analogicznym okresie 2017 r. W podziale segmentowym, udział zysku operacyjnego wypracowanego przez segment produkcji energii spadł do zaledwie 6% z 14,9% rok wcześniej. Powodem były mniej korzystne warunki meteorologiczne (niższa średnia prędkość wiatru) na należącej do Grupy farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Produkcja energii
  9M 2018 9M 2017 9M 2018 9M 2017
Przychody (tys. EUR) 192 765 129 736 3 071 3 605
Zysk operacyjny (tys. EUR) 10 138 6 552 642 1 147
Marża operacyjna 5,3% 5,1% 20,9% 31,8%

Skonsolidowany zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wzrósł o 29% r/r do niemal 8 mln euro w porównaniu do 6,2 mln euro rok wcześniej. Marża netto zmalała z 4,7% do 4,1% w bieżącym okresie sprawozdawczym. W samym trzecim kwartale br. zysk netto wyniósł 5,6 mln euro, ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 7,1 mln (wzrost o 295% r/r), a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł ponaddwukrotnie do 8,9 mln euro.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!