A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Walne Zgromadzenie

Zgodnie ze statutem INTER RAO Lietuva organami zarządzającymi Spółki są Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd i Dyrektor Generalny.

Decyzje Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w zakresie kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy, są wiążące dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu, Dyrektora Generalnego i innych przedstawicieli Spółki.

Akcjonariusze Spółki, którzy na koniec dnia rejestracji do Zgromadzenia Akcjonariuszy są akcjonariuszami Spółki mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dniem rejestracji Zgromadzenia Akcjonariuszy jest piaty dzień roboczy poprzedzający Zgromadzenie Akcjonariuszy lub powtarzanego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadająca prawo głosu powinna dostarczyć swój dowód tożsamości. W przypadku kiedy osoba nie jest akcjonariuszem powinna dostarczyć dokument potwierdzający prawo głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z prawem przedsiębiorstw Republiki Litewskiej Zgromadzenie Akcjonariuszy musi się odbyć każdego roku, w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku finansowego.