A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Walne Zgromadzenie

Zgodnie ze statutem INTER RAO Lietuva organami zarządzającymi Spółki są Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd i Dyrektor Generalny.

Decyzje Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w zakresie kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy, są wiążące dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu, Dyrektora Generalnego i innych przedstawicieli Spółki.

Akcjonariusze Spółki, którzy na koniec dnia rejestracji do Zgromadzenia Akcjonariuszy są akcjonariuszami Spółki mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dniem rejestracji Zgromadzenia Akcjonariuszy jest piaty dzień roboczy poprzedzający Zgromadzenie Akcjonariuszy lub powtarzanego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadająca prawo głosu powinna dostarczyć swój dowód tożsamości. W przypadku kiedy osoba nie jest akcjonariuszem powinna dostarczyć dokument potwierdzający prawo głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z prawem przedsiębiorstw Republiki Litewskiej Zgromadzenie Akcjonariuszy musi się odbyć każdego roku, w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku finansowego.

2019

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders
26 04 2019 | 7/2019

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders; (PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2018; (PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2018; (PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. (PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders

05 04 2019 | 5/2019

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania, is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 26 March 2019.

The Meeting will be held at Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, the Republic of Lithuania, at 10.00 am on 26 April 2019. Registration will take place from 09.00 am till 09.40 am. (PDF)

Example of General Voting Ballot; (PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2018. (PDF)

2018

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders
27 04 2018 | 9/2018

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders; (PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2017; (PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2017; (PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. (PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders
05 04 2018 | 8/2018

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania, is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 27 March 2018. The Meeting will be held at Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, the Republic of Lithuania, at 10.00 am on 27 April 2018. Registration will take place from 09.00 am till 09.40 am. (PDF)

Example of General Voting Ballot; (PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2017. (PDF)

2017

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders
28 04 2017 | 7/2017

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders; 
(PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2016; 
(PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2016; 
(PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company; 
(PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders
07 04 2017 | 6/2017

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania, is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 27 March 2017. 
(PDF)

Example of General Voting Ballot; 
(PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2016. 
(PDF)

2016

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders
29 04 2016 | 13/2016

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders 
(PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2015; 
(PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2015; 
(PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company; 
(PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders
07 04 2016 | 12/2016

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania, is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 28 March 2016. 
(PDF)

Example of General Voting Ballot; 
(PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2015. 
(PDF)

2015

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders
30 04 2015 | 9/2015

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders; 
(PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2014; 
(PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2014; 
(PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company; 
(PDF)

New wording of Articles of Association of the Company. 
(PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders
08 04 2015 | 8/2015

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania, is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 27 March 2015. 
(PDF)

Example of General Voting Ballot; 
(PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2014. 
(PDF)

New wording of Articles of Association of the Company. 
(PDF)

2014

The decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva
30 04 2014 | 9/2014

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders. 
(PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2013. 
(PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2013. 
(PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. 
(PDF)

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders
08 04 2014 | 7/2014

The Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva, code 1261 19913, registered address at A. Tumėno g. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania is convened by initiative of the board and following the decision of the board adopted on 4 April 2014. 
(PDF)

Example of General Voting Ballot; 
(PDF)

Draft distribution of profit (loss) of the Company for the year 2013. 
(PDF)

2013

The decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva

2013 04 30 | 9/2013

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AB INTER RAO Lietuva. 
(PDF)

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report and the Independent Auditor’s Report for the year ended 31 December 2012. 
(PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2012. 
(PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. 
(PDF)

Current report

2013 04 08 | 6/2013

Notice on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders. 
(PDF)

Example of general voting ballot. 
(PDF)

Draft ditribution of profit (loss) of the Company for the year 2012. 
(PDF)