APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Klientams   Lietuvoje   Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

Europos Komisijos parengtаs energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų ir atsakymų sąrašas

Europos Komisijos parengtą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti pasirinkę šią nuorodą: 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos svetainė internete.

Kur rasti daugiau informacijos apie poveikį aplinkai, kurį sukelia elektros energijos gamyba?

Daugiau informacijos apie poveikį aplinkai, kurioje atspindima statistika apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos, galite rasti:

Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje internete, skiltyje "Klimato kaita" pasirinkę nuorodą "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos".

Kur rasti daugiau informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones?

Daugiau informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones galite rasti:

  • Aplinkos apsaugos ministerijai pavaldžių institucijų svetainėse internete (sąrašas ir kontaktai);
  • Energetikos asociacijų, konfederacijų ir kitų institucijų svetainėse internete (sąrašas su nuorodomis);
  • Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų svetainėse internete (sąrašas ir kontaktai).
  • Energijos efektyvaus naudojimo atmintinėse:

Atmintinė elektros energijos vartotojams
Atmintinė šilumos energijos vartotojams
Atmintinė daugiabučių namų gyventojams

Kas yra elektros energijos tiekėjas?

Elektros energijos tiekėjas – tai elektros rinkos subjektas, kuris parduoda elektros energiją vartotojams. Tiekėjai turi teisę prekiauti elektros energija elektros biržoje bei pagal dvišales sutartis su gamintojais, tiekėjais bei vartotojais. Gali būti nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, visuomeniniai tiekėjai ir garantiniai tiekėjai.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas? Kuo jis skiriasi nuo visuomeninio ar garantinio tiekėjo?

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas veikia išskirtinai elektros rinkos sąlygomis. Visuomeninio ir garantinio tiekėjo paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės.

Kokią naudą elektros energijos vartotojams turi rinkos liberalizavimas?

Konkurencija tarp nepriklausomų tiekėjų sudaro sąlygas elektros energijos vartotojams gauti mažiausią kainą.

Ar nepriklausomas tiekėjas atsako už elektros energijos kokybę ir tiekimo patikimumą?

Už elektros energijos kokybę ir jos pristatymą vartotojams yra atsakingi perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai. Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai privalo patys būti ar turėti sutartis su balansavimo energijos tiekėjais, kurie yra atsakingi už vartotojų prognozuoto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio suderinimą. 

Kas yra „Nord Pool Spot“ birža?

„Nord Pool Spot“ – tai Šiaurės ir Baltijos šalių (Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Lietuvos ir Estijos) energetinių kompanijų įsteigta bendra elektros birža – viena seniausių Europoje. „Nord Pool Spot“ skelbia informaciją apie elektros energijos kainas skirtingose kainų zonose.

'1'

Jei turite daugiau klausimų apie elektros energijos tiekimą, susisiekite su vadybininkais telefonu +370 610 12111 arba elektroniniu paštu pardavimai@interrao.lt .

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska