A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli masz dodatkowe pytania odnośnie dostaw energii elektrycznej, skontaktuj się z naszym doradcą telefonicznie (+370 610 12111) lub mailowo {pardavimai@interrao.lt} .

Kim jest dostawca energii elektrycznej?
Dostawca energii to uczestnik rynku energii elektrycznej sprzedający energię odbiorcom końcowym. Dostawcy upoważnieni są do handlu energią elektryczną na giełdzie energii oraz na podstawie umów bilateralnych z wytwórcami, dostawcami i odbiorcami. Dostawcy energii elektrycznej dzielą się na podmioty niezależne, podmioty publiczne oraz tzw. podmioty gwarantowane, których usługi zapewniane są przez państwo.
Kim jest niezależny dostawca energii elektrycznej? Czym się różni dostawca niezależny od dostawcy publicznego bądź dostawcy gwarantowanego?
Niezależny dostawca energii elektrycznej prowadzi działalność wyłącznie na warunkach rynkowych. Ceny usług świadczonych przez dostawców publicznych i dostawców gwarantowanych ustalane są przez państwo.
W jaki sposób na liberalizacji rynku korzystają odbiorcy energii elektrycznej?
Konkurencja pomiędzy niezależnymi dostawcami pozwala odbiorcom energii elektrycznej uzyskać najniższą możliwą cenę.
Czy dostawca niezależny odpowiada za jakość dostarczanej energii elektrycznej i niezawodność dostaw?
Za jakość dostarczanej energii elektrycznej i dostawy do odbiorcy końcowego odpowiadają operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Niezależny dostawca energii elektrycznej musi być bilansującym dostawcą energii lub mieć z takim podmiotem zawartą odpowiednią umowę. Bilansujący dostawca energii odpowiada za utrzymanie równowagi pomiędzy szacunkami a faktyczną ilością energii elektrycznej wykorzystanej przez odbiorców końcowych.
Czym jest Nord Pool Spot?
Nord Pool Spot jest zintegrowaną giełdą energii utworzoną przez skandynawskie i bałtyckie spółki energetyczne (z Norwegii, Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy i Estonii).Jest jedną z najstarszych giełd tego typu w Europie. Nord Pool Spot publikuje informacje na temat cen energii elektrycznej w różnych obszarach.