A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. finansinės ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Konsoliduotas metinis pranešimas

(PDF)