Periodiniai pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. I ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. I pusmečio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. III ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. IV ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 m. finansinės ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Konsoliduotas metinis pranešimas

(PDF)