A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2019 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2019 m. paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad  2019 m. IV ketvirčio rezultatai bei Konsoliduotas metinis pranešimas, Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bus skelbiami 2019 m. vasario 14 d. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!