A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia valdybos sprendimą patvirtinti overdrafto sutarties pratęsimą su „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialu

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties galiojimo termino pratęsimui vieneriems metams. Pagal overdrafto sutartį OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257, yra suteikęs Bendrovei overdraftą, kurio maksimali suma – 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų.

Overdraftas bus naudojamas Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!