A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

AB „INTER RAO Lietuva“ rengs ir skelbs tarpinę informaciją

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad, atsižvelgiant į naujausius Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies pakeitimus, kuriais emitentams nebelieka pareigos rengti ir skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją, Bendrovė nusprendė rengti konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbti ją norminių aktų nustatyta tvarka, taip užtikrindama investuotojams galimybę susipažinti ir sprendimus priimti vadovaujantis naujausia informacija apie Bendrovės veiklą.  (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!