A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2022 metų I ketvirčio finansinius rezultatus

  • Pardavimų pajamos per 2022 m. I ketvirtį, labiausiai dėl sumažėjusių pardavimų apimčių Latvijos rinkoje, mažėjo 17,7 proc. – iki 100,7 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas augo iki 12,0 mln. eurų, lyginant su 9,5 mln. eurų per 2021 metų I ketvirtį.
  • Grupės konsoliduota EBITDA 2022 m. I ketvirtį didėjo nuo 9,5 mln. eurų iki 11,3 mln. eurų, o EBITDA pelno marža – nuo 7,7 proc. iki 11,2 proc. .
  • Veiklos pelnas per metus didėjo iki 8,6 mln. eurų (7,5 mln. eurų prieš metus).
  • Grupės grynasis pelnas išliko toks pats, kaip ir prieš metus, ir siekė 7,9 mln. eurų.
  • Grynojo pelno marža nuo 6,5 proc. prieš metus augo iki 7,8 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Apie bendrovės akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje

2022 m. kovo 11 d. Varšuvos vertybinių popierių birža paskelbė apie prekybos Bendrovės akcijomis sustabdymą. Daugiau informacijos galima rasti: https://www.gpw.pl/suspension-and-removal.

2012 m. lapkričio 23 d. Kompanijos prospekte (toliau – „Prospektas“) yra išdėstytas sąrašas rizikos faktorių, kuriuos investuotojas turėtų įvertinti prieš investuodamas į Bendrovės akcijas. Tarp jų, be jokių išlygų, nurodyta, kad Grupės veikla yra atvira geopolitinei rizikai, kuri gali turėti neigiamos įtakos Grupės veiklai. Dabartinė geopolitinė situacija jau paveikė Grupės veiklą, t.y. (i) Lenkijos elektros birža (Towarowej Giełdy Energii) (toliau – TGE) sustabdė Dukterinės įmonės Lenkijoje operacijas TGE žaliavų biržoje ir TGE valdomoje prekybos platformoje dėl galimos rizikos, kad Dukterinei įmonei gali būti taikomos bendrosios sankcijos, įskaitant sankcijas, nurodytas TGE žaliavų biržos prekybos taisyklėse; (ii) Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos sprendimu, tam tikros sankcijos buvo įvestos Dukterinei įmonei Lenkijoje, nes Dukterinė įmonė Lenkijoje buvo pripažinta netiesiogiai susijusi su Igor Ivanovich Sechin, kuriam yra taikomos ES sankcijos.

Nors Bendrovei nėra taikomos ribojamosios priemonės, įvestos įgyvendinant ES sankcijas (Igor Ivanovich Sechin neturi nei Bendrovės nuosavybės, nei Bendrovės kontrolės), Grupės veikla ir, ypač, transakcijos su INTER RAO UES tapo padidinto valdžios ir finansinių institucijų dėmesio objektu. Todėl Bendrovė negali atmesti galimybės, kad su ES sankcijomis susijusios rizikos neturės kokio nors poveikio Grupės veiklai.

Bet kuriuo atveju, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant ES Sankcijas arba asmenines sankcijas, įvestas Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2022 m. I ketvirtis 2021 m. I ketvirtis
Pardavimų pajamos (tūkst. EUR) 100 667 122 332
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 11 989 9 494
Bendrojo pelno marža (%) 11,91% 7,76%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 8 633 7 552
Veiklos pelno marža (%) 8,58% 6,17%
EBITDA (tūkst. EUR) 11 256 9 422
EBITDA pelno marža (%) 11,18% 7,70%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 7 875 7 915
Grynojo pelno marža (%) 7,82% 6,47%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,39 0,40

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2022-ųjų sausį – kovą siekė 100,7 mln. eurų ir buvo 17,7 proc. mažesnės nei per pirmuosius 2021 metų mėnesius. Pajamų sumažėjimą lėmė ypač Latvijos rinkoje sumažėjusios prekybos elektros energija apimtys.

Ataskaitiniu laikotarpiu visose veiklos rinkose taip pat formavosi aukštesnės, nei prieš metus, elektros energijos kainos.

Pelnas

Dėl to Grupės konsoliduotas bendrasis pelnas per 2022 metų sausio – kovo mėnesius didėjo 19,5%, o bendrojo pelno marža augo: nuo 7,76 proc. prieš metus iki 11,91 proc. per pirmuosius tris šių metų mėnesius.

Grupės veiklos pelnas, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, didėjo 14,3 proc. ir siekė 8,6 mln. eurų.

Išskiriant veiklos sritis, pagrindinės prekybos elektros energija indėlis į veiklos pelningumą per metus didėjo 1,9 procentiniu punktu, iki 7,98 proc. . Elektros energijos gamybos sektoriuje, dėl palankesnių meteorologinių sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke pagaminus daugiau elektros energijos, fiksuotas pajamų ir veiklos pelno padidėjimas: vidutinis vėjo greitis regione 2022 m. I ketvirtį siekė 7,2 m/s lyginant su 6,2 m/s prieš metus. Dėl šių priežasčių elektros energijos gamybos sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelną didėjo iki 8,1 proc., lyginant su itin žemu – 2,3 proc. – rodikliu per atitinkamą laikotarpį prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2022 I ketvirtis 2021 I ketvirtis 2022 I ketvirtis 2021 I ketvirtis
Pajamos 121 764 121 764 568 568
Veiklos pelnas 7 380 7 380 172 172
Veiklos pelno marža 6,1% 6,1% 30,3% 30,3%

Grupės grynasis pelnas išliko stabilus ir buvo toks pats, kaip ir prieš metus: 7,9 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža kiek padidėjo, nuo 6,5 proc. prieš metus iki 7,8 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!