A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

„INTER RAO Lietuva“ pardavimai ir pajamos augo, pelnas – mažėjo

2017 metų devynių mėnesių neaudituotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbusi AB „INTER RAO Lietuva“ praneša didinusi apyvartą, tačiau uždirbusi mažiau. Per ataskaitinį laikotarpį įmonė Lietuvoje pardavė 420 GWh daugiau elektros energijos ir gavo 11,2 mln. Eurų daugiau pajamų, tačiau uždirbo 1,6 mln. eurų grynojo pelno mažiau nei prieš metus – 5,8 mln. eurų.

„2017-aisiais metais bendrovė Lietuvoje pardavė daugiau elektros energijos ir gavo kiek daugiau pajamų nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus, tačiau dėl rinkoje susiformavusių žemesnių elektros energijos kainų uždirbo mažiau. Pardavimus augino didesnis įmonės klientų skaičius ir dėl palankesnių oro sąlygų padidėjusi elektros energijos gamyba vėjo elektrinių parke Vydmantuose“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir pirko elektros biržoje „Nord Pool“ bei iš vietos gamintojų, gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo jėgainių parke. Per 2017 metų devynis mėnesius įmonė Lietuvoje pardavė 2762 GWh elektros energijos (per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį – 2342 GWh), o įsigijimai biržoje ir iš vietos gamintojų sudarė daugiau nei dešimtadalį visos elektros energijos, 287 GWh.  AB „INTER RAO Lietuva“ pardavimų pajamos siekė 105,7 mln. eurų (94,5 mln. eurų per 2016 metų 9 mėnesius), bendrovė uždirbo 5,8 mln. eurų grynojo pelno (prieš metus pelnas siekė 7,4 mln. eurų).

Įmonės EBITDA rodiklis buvo 6,9 mln. eurų, lyginant su 8,7 mln. eurų prieš metus, o bendrovės pelnas prieš mokesčius siekė 6,5 milijono eurų. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį sumokėjo 953 tūkst. eurų pelno mokesčio.

Per devynis 2017 metų mėnesius bendrovė į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėjo 16,3 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų. AB „INTER RAO Lietuva“ buvo penkta tarp daugiausiai mokesčių sumokančių energetikos sektoriaus bendrovių (pirmosios keturios vietos atiteko valstybės kontroliuojamoms Įmonėms) ir užėmė 39 vietą VMI sudarytame didžiausių mokesčių mokėtojų sąraše.

2017 metų 9 mėnesių neaudituotus konsoliduotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbė ir visa „INTER RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso antrinės bendrovės „INTER RAO Latvia“, „INTER RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“.

Grupė pranešė per pirmus 2017 metų mėnesius visose veiklos šalyse pardavusi 3564 GWh elektros energijos (per atitinkamą 2016 metų laikotarpį – 3221 GWh) ir gavusi 133,3 mln. eurų pajamų (124,1  mln. eurų prieš metus).

Grupės EBITDA rodiklis buvo 9,6 mln. eurų (10,6 mln. eurų prieš metus), o grynasis pelnas siekė 6,2 mln. eurų lyginant su 6,9 mln. eurų per atitinkamą laikotarpį pernai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!