A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2017 metų 9 mėnesių finansinius rezultatus: per metus pardavimų apimtys ir pajamos augo atitinkamai 7 ir 10-ia procentų

  • Pardavimų pajamos per 2017 m. 9 mėnesius dėl didesnės elektros energijos pardavimų apimties augo 7,4%, iki 133,3 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 13,2 mln. eurų,  lyginant su 13,9 mln. eurų per 2016 m. 9 mėnesius.
  • Grupės EBITDA buvo 9,6 mln. eurų, lyginant su 10,6 mln. eurų 2016-aisiais, o EBITDA pelno marža siekė 7,7% (8,5% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 7,7 mln. eurų, lyginant su 8,7 mln. eurų per2016 m. 9 mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 6,2 mln. eurų, lyginant su 6,9 mln. eurų prieš metus.
  • Vien per 2017 m. III ketvirtį grupė uždirbo 1,4 mln. eurų grynojo pelno (35 proc. augimas lyginant su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu), veiklos pelnas siekė 1,8 mln. eurų (28 proc. augimas). Bendrasis pelnas buvo 3,6 mln. eurų, o pardavimų pajamos augo 11 proc., iki 45,9 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimų apimtis augo iki 3564 GWh, lyginant su 3221 GWh per2016 m. 9 mėnesius.

INTER RAO Lietuva Grupė per ataskaitinį laikotarpį augino prekybos apimtis ir pajamas atitinkamai 7 ir dešimčia procentų, nors per metus elektros energijos pardavimo kainos mažėjo, o įsigijimų kainos išliko panašiame lygyje. Didesnių prekybos apimčių pavyko pasiekti augant su klientais Lietuvoje ir Latvijoje sudarytų sutarčių skaičiui bei dėl Vydmantų vėjo elektrinių parke esant palankesnėms oro sąlygoms pagaminto elektros energijos kiekio. INTER RAO Lietuva Grupė uždirbo 13,2 milijono eurų bendrojo pelno. EBITDA buvo 9,6 milijono eurų ir grynasis pelnas – 6,2 milijono eurų, o šių rodiklių maržos buvo atitinkamai 7,2 ir 4,7 proc. Grupė uždirbo 0,31 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

 

2017 m. 9 mėnesiai

2016 m. 9 mėnesiai

Pardavimai (tūkst. EUR)

133 341

124 129

Bendrasis pelnas (tūkst. EUR)

13 163

13 903

Bendrojo pelno marža (%)

9,87%

11,20%

Veiklos pelnas (tūkst. EUR)

7 699

8 654

Veiklos pelno marža (%)

5,77%

6,97%

EBITDA (tūkst. EUR)

9 570

10 563

EBITDA pelno marža (%)

7,18%

8,51%

Grynasis pelnas (tūkst. EUR)

6 197

6 888

Grynojo pelno marža (%)

4,65%

5,55%

     

Akcijų skaičius (tūkst.)

20 000

20 000

Uždirbta vienai akcijai (EUR)

0,31

0,34

 

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2017 m. sausį – rugsėjį buvo 133,3 mln. eurų, arba 7,4 proc. didesnės nei per 2016 metų 9 mėnesius. Pajamos augo dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio ir palankesnių oro sąlygų, kurios Grupės valdomam vėjo elektrinių parkui leido pagaminti ir parduoti daugiau elektros energijos. Augimą labiausiai lėmė Lietuvos ir Latvijos rinkose padidėję pardavimai ir didesnis su klientais sudarytų sutarčių skaičius. Atkreiptinas dėmesys, kad vien per metų trečiąjį ketvirtį, lyginant su pirmuoju pusmečiu, pardavimų pajamos augo sparčiau ir augimas siekė 11 procentų.

Nors dėl didesnių parduotos elektros energijos apimčių pajamos augo, tačiau vidutinės parduodamos elektros kainos rinkose buvo žemesnės. Todėl parduodamos elektros energijos savikaina augo labiau nei bendrosios pajamos. Grupės pardavimų savikaina 2017 m. sausį – rugsėjį buvo 120,2 mln. eurų, arba 9,1 proc. daugiau nei per 2016 m. devynis mėnesius. Šį padidėjimą lėmė didesnis parduotos elektros energijos kiekis ir per metus nesikeitę įsigyjamos elektros energijos kainos. Visgi, vien per trečiąjį ketvirtį, pajamų augimas buvo didesnis (11 proc.) nei įsigijimų savikainos augimas (10,5 proc.).

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2017 m. sausį – rugsėjį buvo 13,2 mln. eurų (per 2016 m. 9 mėnesius – 13,9 mln. eurų), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 9,9 proc. (11,2 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 7,7 mln. eurų, o veiklos pelno marža mažėjo nuo beveiki 7 proc. iki 5,6 procentų. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dėl palankesnių oro sąlygų per metus augo nuo 8,7 iki 14,9 procentų.

Veiklos rezultatai pagal sritį 

Sritis

Elektros energijos prekyba

Elektros energijos prekyba

Elektros energijos gamyba

Elektros energijos gamyba

(Tūkst.eurų)

2017 m. 9 mėnesiai

2016 m. 9 mėnesiai

2017 m. 9 mėnesiai

2016 m. 9 mėnesiai

Pajamos

129 736

120 967

3 605

3 162

Veiklos pelnas

6 552

7 901

1 147

754

Veiklos pelno marža

5,1%

6,5%

31,8%

23,8%

Grupės grynasis pelnas per 2017 m. 9 mėnesius siekė 6,2 mln. eurų (6,9 mln. eurų prieš metus), o pelno marža mažėjo nuo 5,6 iki 4,7 proc.

Vien per 2017 m. III ketvirtį grynasis pelnas siekė 1,4 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, augo daugiau kaip trečdaliu. Veiklos pelnas didėjo 28 proc., iki 1,8 mln. eurų, o bendrasis pelnas augo 16 proc., iki 3,6 mln. eurų.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!