A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Efektyvus energijos vartojimas

2012 metų gruodį įsigaliojo Energijos vartojimo efektyvumo direktyva, kuria nustatomas siekis Europos Sąjungoje elektros energijos vartojimą sumažinti 20 proc. iki 2020-ųjų metų.

Įgyvendindamas šią direktyvą, Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. lapkričio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą. Jame numatyti šalies energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir priemonės bei nurodoma, kaip prie šių siekių įgyvendinimo prisidės Lietuva.

Energinio efektyvumo didinimas Europos Sąjungoje skatinamas ne vien technologinėmis ar procedūrinėmis priemonės, skaičiuojama, kad pakeitus vartotojų elgseną gali būti sutaupoma iki 10 proc. energijos.

Skatindama vartotojų sąmoningumą bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas,  AB „INTER RAO Lietuva“ su Energetikos ministerija pasirašė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kurio pagrindu įgyvendina įvairias vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones:

  • Informacijos skelbimas interneto svetainėje;
  • Konsultacijos atvykus pas vartotoją (tik esant vartotojo sutikimui), kurių įgyvendinimo metu gali būti atliekama vartotojo energetinio objekto apžiūra, jo trūkumų identifikavimas ir/ar rekomendacijų energijos efektyvumo didinimo klausimais teikimas;
  • Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose.

Įgyvendinamų priemonių tikslas:

AB „INTER RAO Lietuva“ įgyvendinus susitarime numatytas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, apskaičiuotas energijos vartojimo sumažėjimas kasmet numatomas ne mažesnis kaip 1 procentas tiekėjo patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje.
AB „INTER RAO Lietuva“ paruošta atmintinė – filmukas elektros energijos vartotojams.


Daugiau informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones galite rasti: