A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Efektyvus energijos vartojimas

2012 metų gruodį įsigaliojo Energijos vartojimo efektyvumo direktyva, kuria nustatomas siekis Europos Sąjungoje elektros energijos vartojimą sumažinti 20 proc. iki 2020-ųjų metų.

Įgyvendindamas šią direktyvą, Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. lapkričio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą. Jame numatyti šalies energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir priemonės bei nurodoma, kaip prie šių siekių įgyvendinimo prisidės Lietuva.

Energinio efektyvumo didinimas Europos Sąjungoje skatinamas ne vien technologinėmis ar procedūrinėmis priemonės, skaičiuojama, kad pakeitus vartotojų elgseną gali būti sutaupoma iki 10 proc. energijos.

Skatindama vartotojų sąmoningumą bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas,  AB „INTER RAO Lietuva“ su Energetikos ministerija pasirašė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kurio pagrindu įgyvendina įvairias vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones:

  • skelbia informaciją apie efektyvų energijos vartojimą ir taupymą bendrovės svetainėje internete;
  • gavus vartotojo prašymą, bendrovės darbuotojai teikia konsultacijas elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu;
  • įmonės klientai konsultuojami apie efektyvų elektros energijos vartojimą tiesioginių susitikimų metu.

Įgyvendinamų priemonių tikslas:

Kartu su mūsų klientais sutaupyti mažiausiai 1 procentą kiekvienais metais suvartojamo bendro elektros energijos kiekio. Šis kiekis suprantamas taip, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu  patvirtintame „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos apraše“ .


AB „INTER RAO Lietuva“ paruošta atmintinė – filmukas elektros energijos vartotojams.


Daugiau informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones galite rasti: