Historia

2002 r.
INTER RAO Lietuva (wówczas działająca pod nazwą UAB Energijos realizacijos centras) rozpoczyna działalność na Litwie po wejściu w życie nowej ustawy energetycznej liberalizującej rynek energii elektrycznej i dopuszczającej do udziału w nim niezależnych dostawców oraz pozostałych graczy.
2003 r.
INTER RAO Lietuva otrzymuje licencję na prowadzenie działalności na Litwie jako niezależny dostawca oraz eksporter energii elektrycznej. Pierwsze dostawy w ramach działalności eksportowej trafiają do Rosji i na Białoruś.
2004 r.
Spółka dostaje pozwolenie na import energii elektrycznej na teren Litwy.
2005 r.
RAO Nordic OY, fińska spółka zależna rosyjskiego koncernu energetycznego INTER RAO UES, dokonuje zakupu 18 proc. akcji INTER RAO Lietuva w celu zwiększenia pewności dostaw i konkurencyjności.
2007 r.
UAB Scaent Baltic nabywa 82 proc. akcji INTER RAO Lietuva.
2008 r.
Poprzez spółkę zależną RAO Nordic OY koncern INTER RAO UES przejmuje od Scaent Baltic kolejne 33 proc. akcji spółki, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym do 51 proc. INTER RAO Lietuva staje się podmiotem zależnym jej głównego partnera w obszarze handlu energią elektryczną – INTER RAO UES.
2009 r.
INTER RAO Lietuva zostaje autoryzowanym przedstawicielem handlowym INTER RAO UES w regionie bałtyckim.
2009 r.
Spółka zmienia nazwę z UAB Energijos realizacjios centras na UAB INTER RAO Lietuva.
2010 r.
INTER RAO Lietuva tworzy spółki zależne na Łotwie (INTER RAO Latvia) i w Estonii (INTER RAO Eesti), wzmacniając swoją pozycję w regionie oraz zwiększając efektywność i elastyczność odpowiedzi na zmiany rynkowe.
2011 r.
Grupa INTER RAO Lietuva rozpoczyna handel na wiodącej europejskiej giełdzie energii, skandynawskiej Nord Pool Spot, w obszarze cenowym Estonii.
2011 r.
INTER RAO Lietuva tworzy spółkę zależną UAB IRL Wind odpowiadającą za realizację projektów w obszarze energetyki wiatrowej.
2011 r.
Spółka IRL Wind nabywa jedną z największych farm wiatrowych w regionie Bałtyku – 30-megawatową farmę w rejonie Kretinga na zachodzie Litwy.
2011 r.
INTER RAO Lietuva staje się największym pod względem wolumenu graczem na litewskim rynku energii elektrycznej, z obrotami przekraczającymi 1 mld litów. W ciągu roku spółka dostarcza 6,2 TWh energii elektrycznej, a jej obroty sięgają 1,24 mld litów.
2012 r.
INTER RAO Lietuva zmienia status prawny i zostaje przekształcona w spółkę akcyjną.
2012 r.
Zarejestrowana zostaje polska spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska.
2013 r.
UAB IRL Wind oraz Vydmantai wind park, UAB zostały zreorganizowane przyłączając UAB IRL Wind do Vydmantai wind park.
2013 r.
Zarząd INTER RAO Lietuva zdecydował o podniesieniu kapitału zakładowego swojej spółki zależnej działającej w Polsce – IRL Polska Sp. z o.o. Kapitał zakładowy IRL Polska zostanie podwyższony z 2 do 10 mln zł.
2014 r.
9 stycznia, Urząd Regulacji Energetyki wydał IRL Polska Sp. z o.o. spółce zależnej INTER RAO Lietuva, koncesję na obrót energią elektryczną.
2014 r.
22 maja, IRL Polska Sp. z o.o. zawarła pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii. Sprzedaż bezpośrednia na rynkach „dnia następnego“ i „dnia bieżącego“ (RDNiB) oraz rynku terminowym towarowym (RTT) spółka rozpoczęła 10 października 2014 r.
2015 r.
Po wejściu Litwy do strefy euro akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva określili nominalną wartość jednej akcji – 0.29 Euro – oraz kapitału zakładowego – 5,8 mln. Euro.
2015 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 11,2 mln. Euro.
2016 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 16,1 mln. Euro.
2017 r.
Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z 30 marca Zarząd Spółki został ponownie wybrany na nowy 4-letni okres.
2017 r.
Na odbywającym się 28 kwietnia Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybrano 3 nowych członków Rady Nadzorczej, z których jeden jest członkiem niezależnym.
2017 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 10,2 mln. Euro.
2018 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 7,1 mln. Euro.
2019 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 11,6 mln. Euro.
2020 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 14 mln. Euro.
2020 r.
Zlikwidowano UAB „Alproka”
2021 r.
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy na sumę 11 mln. Euro.