Periodiniai pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ 2022 m. I ketvirčio rezultatai

(PDF)

BAB „INTER RAO Lietuva“ 2022 m. metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.

Finansinės ataskaitos (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)