Periodiniai pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. I ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. I pusmečio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. III ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. IV ketvirčio rezultatai

(PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., Konsoliduotas metinis pranešimas

(ZIP)