A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Einamieji pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Viacheslav Khodykin atšauktas iš Bendrovės Valdybos prieš terminą, Evgeny Miroshnichenko išrinktas į Bendrovės Valdybą ir išrinkti Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komiteto nariai

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. birželio 6 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus dėl valdybos nario atšaukimo prieš terminą ir valdybos nario rinkimo, ir dėl Stebėtojų tarybos Audito komiteto narių išrinkimo.  (PDF)

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2017 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,51 EUR dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. gegužės 15 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!