A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Einamieji pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie valdybos sprendimą pritarti OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas suteiktam finansavimui

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties sudarymui, pagal kurią OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, Bendrovei vienerių metų terminui suteikė overdraftą, kurio maksimali suma – dešimt milijonų eurų. Overdraftas bus naudojamas Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2017 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo (EBI pranešimas 1/2018)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2017 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2017 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. IV ketvirčio rezultatai; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniam bendrovės akcininkui prieš terminą dalinai grąžintą paskolos sumą

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. vasario 14 d. Bendrovė pagal 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartį prieš terminą grąžino paskolos dalį ir priskaičiuotas palūkanas akcininkui UAB „Scaent Baltic“, turinčiam 29% Bendrovės akcijų ir suteikiamų balsų. Gauta paskola buvo naudojama Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!