A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Einamieji pranešimai

Einamasis pranešimas

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.  (PDF)

Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio.  (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.  (PDF) 

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF) 

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo
2013 02 28

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2012 m. IV ketvirčio rezultatus, konsoliduotą metinį pranešimą, konsoliduotas ir motininės bendrovės metines finansines atskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatai.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Dėl 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo datos
2013 02 25 | 3/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2012 m. IV ketvirčio rezultatai ir konsoliduotas audituotas metinis pranešimas, konsoliduotos ir atskirosios metinės finansinės atskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., bus skelbiami 2013 m. vasario 27 d.  (PDF)

End of the stabilisation period

AB INTER RAO Lietuva (the “Company”) informs that the time period of possible stabilisation measures in relation to the public offering of shares of the Company, set in the Company’s prospectus, approved on 23 November 2012 by Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, ended on 17 January 2013.  (PDF)

Informacija apie siūlymo rezultatus

Ši informacija parengta remiantis 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko patvirtintu prospektu (toliau – Prospektas). Kaip numatyta Prospekte, šiuo informuojama, kad 2012 m. gruodžio 18 d. prasidėjo prekyba Emitento akcijomis Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB). 2012 m. gruodžio 13 d. VVPB valdybos sprendimu Nr. 1279 buvo nuspręsta įtraukti Emitento akcijas, kurių bendras skaičius yra 20 000 000, į VVPB pagrindinį sąrašą, o 2012 m. gruodžio 14 d. WSE valdybos sprendimu Nr. 1286 buvo nuspręsta pradėti prekybą šiomis akcijomis VVPB pagrindiniame sąraše.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių gerosios praktikos kodekso (toliau – „WSE Gerosios praktikos kodeksas“) reikalavimams.  (PDF)

Prieiga prie EBI sistemos

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. ji gavo prieigą prie Elektroninės informacijos bazės (Elektroniczna Baza Informacji – EBI) sistemos. (PDF)

Prieiga prie ESPI sistemos

AB „INTER RAO Lietuva“ („Bendrovė“) praneša, kad 2012 m. gruodžio 18 d. jį gavo prieigą prie Elektroninės informacijos perdavimo sistemos (Elektroniczny System Przekazywania Informacji – ESPI). Nuo 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrovė skelbs savo einamąją ir periodinę informaciją per ESPI sistemą.  (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!