A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Re change of the Permit to Import Electricity

AB „INTER RAO Lietuva“ hereby announces that on 2020-11-06 National Energy Regulatory Council (NERC) issued the decision „Re change of AB “INTER RAO Lietuva” permit to import electricity“ under which it changed AB „INTER RAO Lietuva“ permit to import electricity No. Nr. LI-0030, issued by the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania on 2013-01-31, by deleting the following wording: „Republic of Belarus“ and the comma followed after. Accordingly, the permit to import electricity Nr. LI-0030, held by AB „INTER RAO Lietuva“, remains with the condition that the company has right to import electricity from Russian Federation.

AB „INTER RAO Lietuva“ was aware of this planned change based on the Law on Necessary Measures to Protect Against Unsafe Threats of Nuclear Power Plants in Third Countries. AB „INTER RAO Lietuva“ informs that it will not have a significant impact on the company‘s activities. (PDF)

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Raporty bieżące

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!