A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Działalność

Działalność grupy INTER RAO Lietuva obejmuje:

  • Import i eksport energii elektrycznej
  • Handel hurtowy energią elektryczną w krajach bałtyckich w oparciu o kontrakty i na giełdzie energii
  • Handel detaliczny energią elektryczną w krajach bałtyckich
  • Usługi w zakresie regulacji i bilansowania dla dostawców i operatorów sieci przesyłowych
  • Energetyka wiatrowa
  • Inwestycje