Działalność

Działalność grupy INTER RAO Lietuva obejmuje:

  • Import i eksport energii elektrycznej
  • Handel hurtowy energią elektryczną w krajach bałtyckich w oparciu o kontrakty i na giełdzie energii
  • Handel detaliczny energią elektryczną w krajach bałtyckich
  • Usługi w zakresie regulacji i bilansowania dla dostawców i operatorów sieci przesyłowych
  • Energetyka wiatrowa
  • Inwestycje