Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders

Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders. (PDF)

Annexes:

AB INTER RAO Lietuva Consolidated and Parent Company’s Financial Statements, Consolidated Annual Report for the year ended 31 December 2021; (ZIP)

The Independent Auditor’s Report; (PDF)

Distribution of profit (loss) of the Company for the year 2021; (PDF)

Distribution of votes of the shareholders holding over 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. (PDF)

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Raporty bieżące

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!