A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Vydmantai wind park

www.vwp.lt

UAB Vydmantai Wind Park to operator 30-megawatowej farmy wiatrowej w rejonie Kretinga na zachodzie Litwy, niedaleko miejscowości Vydmantai i Kiauleikiai.

Farma składa się z 15 turbin wiatrowych E-70 o mocy znamionowej 2 MW, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Enercon GmbH. Jest to jedna z pierwszych i jednocześnie największa farma wiatrowa na Litwie i w krajach bałtyckich.

Vydmantai Wind Park jest utworzoną w 2011 roku spółką zależną AB INTER RAO Lietuva.


VYDMANTAI WIND PARK

Str. A. Tumėno 4, LT-01109, Vilnius, Lithuania

Phone: +370 5 242 11 21
Fax: +370 5 242 11 22
E-mail: info@vwp.lt