A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Struktura grupy

AB INTER RAO Lietuva jest podmiotem dominującym grupy i zajmuje się hurtowym oraz detalicznym handlem energią elektryczną na Litwie. Spółka jest jednym z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej i wiodącym pod względem wolumenu graczem na giełdzie energii. Na koniec 2018 roku udział INTER RAO Lietuva na rynku hurtowym litewskiej giełdy energii wynosił 88,5 proc. (według danych Narodowej Komisji Kontroli Cen i Energii).

Spółka została utworzona w 2002 roku, po liberalizacji litewskiego rynku energii elektrycznej i dopuszczeniu do udziału w nim niezależnych dostawców oraz innych graczy rynkowych. W roku 2003 INTER RAO Lietuva otrzymała licencję na prowadzenie działalności na Litwie jako niezależny dostawca oraz eksporter energii elektrycznej. W 2004 roku otrzymała pozwolenie na import energii elektrycznej na teren Litwy, pozwalające jej na rozpoczęcie działalności handlowej.

Spółka aktywnie rozwija współpracę z partnerami z sektora energetycznego w krajach bałtyckich i skandynawskich.

INTER RAO Lietuva jest jednym z największych podatników na Litwie.

  • W 2019 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 20,9 mln euro, co plasuje ją na 45 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2018 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 18,1 mln euro, co plasuje ją na 50 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2017 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 22,3 mln euro, co plasuje ją na 37 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2016 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 22,4 mln euro, co plasuje ją na 32 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2015 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 28,3 mln euro, co plasuje ją na 24 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.

www.interrao.lv

SIA INTER RAO Latvia to podmiot utworzony w styczniu 2010 roku, mający na celu osiągnięcie pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku łotewskim.

W marcu 2010 roku INTER RAO Latvia uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako niezależny dostawca energii, pozwalającej jej na sprzedaż energii elektrycznej na łotewskim rynku detalicznym.

Spółka jest jednym z największych na Łotwie dostawców energii elektrycznej, świadczącym usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Celem spółki jest rozwój działalności na rynku łotewskim poprzez oferowanie klientom możliwości dokonania optymalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia konkurencyjności.

www.interrao.ee

INTER RAO Eesti została utworzona w marcu 2010 roku w celu osiągnięcia pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku estońskim.

INTER RAO Eesti zamierza dostarczać energię elektryczną największym estońskim odbiorcom końcowym na podstawie bezpośrednich umów hurtowych.

Estoński hurtowy rynek energii elektrycznej oferuje znaczący potencjał wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę nowy most energetyczny z Finlandią (EstLink 2). Prognozy zakładają wzrost popytu na importowaną energię elektryczną od 2016 roku, kiedy w Unii Europejskiej wejdą w życie bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe dla producentów energii. Ponadto realizacja projektów połączeń energetycznych LitPol 1 i 2 oraz NordBalt stworzy nowe możliwości rozwoju w regionie bałtyckim.

www.irlpolska.pl

IRL Polska Sp. z o.o.jest polską spółką zależną INTER RAO Lietuva. Została utworzona w październiku 2012 roku w celu rozwoju działalności grupy w tej części Europy.

9 stycznia 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki wydał IRL Polska Sp. z o.o. spółce zależnej INTER RAO Lietuva, koncesję na obrót energią elektryczną. 22 maja 2014 r. spółka zawarła pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii.

Sprzedaż bezpośrednia na rynkach „dnia następnego“ i „dnia bieżącego“ (RDNiB) oraz rynku terminowym towarowym (RTT) „IRL Polska sp. z o.o.” rozpoczęła 10 października 2014 r.

www.vwp.lt

UAB Vydmantai Wind Park to operator 30-megawatowej farmy wiatrowej w rejonie Kretinga na zachodzie Litwy, niedaleko miejscowości Vydmantai i Kiauleikiai.

Farma składa się z 15 turbin wiatrowych E-70 o mocy znamionowej 2 MW, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Enercon GmbH. Jest to jedna z pierwszych i jednocześnie największa farma wiatrowa na Litwie i w krajach bałtyckich.

Vydmantai Wind Park jest utworzoną w 2011 roku spółką zależną AB INTER RAO Lietuva.