A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

IRL Polska

www.irlpolska.pl

IRL Polska Sp. z o.o.jest polską spółką zależną INTER RAO Lietuva. Została utworzona w październiku 2012 roku w celu rozwoju działalności grupy w tej części Europy.

9 stycznia 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki wydał IRL Polska Sp. z o.o. spółce zależnej INTER RAO Lietuva, koncesję na obrót energią elektryczną. 22 maja 2014 r. spółka zawarła pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii.

Sprzedaż bezpośrednia na rynkach „dnia następnego“ i „dnia bieżącego“ (RDNiB) oraz rynku terminowym towarowym (RTT) „IRL Polska sp. z o.o.” rozpoczęła 10 października 2014 r.

W perspektywie długofalowej spółka planuje rozszerzyć portfolio usług o dostawy energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.