A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

INTER RAO Eesti

www.interrao.ee

INTER RAO Eesti została utworzona w marcu 2010 roku w celu osiągnięcia pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku estońskim.

INTER RAO Eesti zamierza dostarczać energię elektryczną największym estońskim odbiorcom końcowym na podstawie bezpośrednich umów hurtowych.

Estoński hurtowy rynek energii elektrycznej oferuje znaczący potencjał wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę nowy most energetyczny z Finlandią (EstLink 2). Prognozy zakładają wzrost popytu na importowaną energię elektryczną od 2016 roku, kiedy w Unii Europejskiej wejdą w życie bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe dla producentów energii. Ponadto realizacja projektów połączeń energetycznych LitPol 1 i 2 oraz NordBalt stworzy nowe możliwości rozwoju w regionie bałtyckim.