A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Sprzedaż

INTER RAO Lietuva jest jednym z największych graczy na rynku energii elektrycznej Litwy i pozostałych krajów bałtyckich. Spółka aktywnie uczestniczy w hurtowym rynku energii elektrycznej, handlując energią na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool Spot oraz dostarczając energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych.

INTER RAO Lietuva, wraz z podmiotami zależnymi INTER RAO Latvia i INTER RAO Eesti, prowadzi hurtowy handel energią elektryczną we wszystkich trzech krajach bałtyckich, w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych.

Ponadto INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy w detalicznym rynku energii. Jest jednym z największych niezaleznych dostawców energii elektrycznej na Litwie i coraz silniejszym graczem na Łotwie oraz w Estonii. Jako jeden z pierwszych podmiotów uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako dostawca niezależny (licencja udzielona przez Narodową Komisję Kontroli Cen i Energii w dniu 22 marca 2003 roku). W dniu 1 marca 2010 roku łotewska spółka zależna, INTER RAO Latvia, uzyskała licencję na prowadzenie działalności handlowej. Podobne pozwolenia nie są wymagane w Estonii.

Celem spółki jest zwiększenie wolumenu na rynku hurtowym, przy jednoczesnej kontynuacji rozwoju ramienia detalicznego działalności. Trwająca liberalizacja rynku energii elektrycznej stwarza korzystne warunki dla dalszej ekspansji, ponieważ zgodnie z planem rozwoju rynku wszystkie podmioty na Litwie muszą do 1 stycznia 2013 roku wybrać niezależnego dostawcę. Rynki energii elektrycznej na Łotwie i w Estonii zostały już uwolnione.

Ponieważ INTER RAO Lietuva jest autoryzowanym przedstawicielem rosyjskiego koncernu energetycznego Inter RAO w krajach bałtyckich, spółka jest w stanie zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej na bardzo konkurencyjnych warunkach. Inter RAO na terenie Rosji, Kazachstanu, Gruzji i Mołdawii posiada 41 elektrociepłownii, 10 zakładów hydroenergetycznych i 2 parki wiatrowe o łącznej mocy znamionowej 31 GW, co czyni ją jedną z największych firm energetycznych na Wschodzie. Spółka ta wytwarza energię elektryczną oraz cieplną, prowadzi działalność jako dostawca energii, uczestniczy w globalnym rynku energii oraz przygotowuje i realizuje projekty w obszarze infrastruktury energetycznej. Inter RAO jest notowana na największej rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych, MICEX – RTS.