Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. – Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł o 10%, a przychody o 7% r/r

  • Przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wzrosły o 7,4% r/r do 133,3 mln euro dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,2 mln euro w porównaniu do 13,9 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  • EBITDA Grupy wyniosła 9,6 mln euro wobec 10,6 mln euro w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. Marża EBITDA spadła do 7,2% z 8,5% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 7,7 mln euro w porównaniu do 8,7 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2016 r.
  • Zysk netto spadł w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku do 6,2 mln euro (6,9 mln rok wcześniej).
  • W samym trzecim kwartale br. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 1,4 mln euro (wzrost o 35% r/r), zysk operacyjny w wysokości 1,8 mln euro (+28% r/r) oraz 3,6 mln euro zysku brutto ze sprzedaży. Skonsolidowane przychody wzrosły o 11% r/r do 45,9 mln euro.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie styczeń-wrzesień br. wzrósł do 3 564 GWh w porównaniu do 3 221 GWh rok wcześniej.

– Grupa INTER RAO Lietuva zwiększyła wolumeny sprzedaży i przychody w okresie trzech kwartałów br. o odpowiednio 10% i 7% pomimo niższych r/r cen sprzedaży energii elektrycznej przy stabilnych cenach zakupu. Grupa zwiększyła sprzedaż dzięki podpisaniu w 2017 r. większej liczby kontraktów z klientami na Litwie i Łotwie, a także dzięki wyższej produkcji energii w elektrowni wiatrowej Vydmantai, wspartej korzystnymi warunkami pogodowymi. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Grupa INTER RAO Lieutuva wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 13,2 mln euro, EBITDA wyniosła 9,6 mln euro, a zysk netto ukształtował się na poziomie 6,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 7,2%, a marża netto – 4,7%. Zysk netto na jedna akcję wyniósł 31 eurocentów – powiedział Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy IRL

Dane finansowe

9 miesięcy 2017 r.

9 miesięcy 2016 r.

Przychody ze srzedaży (tys. EUR)

133 341

124 129

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR)

13 163

13 903

Marża brutto ze sprzedaży (%)

9,87%

11,20%

Zysk operacyjny (tys. EUR)

7 699

8 654

Marża operacyjna (%)

5,77%

6,97%

EBITDA (tys. EUR)

9 570

10 563

Marża EBITDA (%)

7,18%

8,51%

Zysk netto (tys. EUR)

6 197

6 888

Marża netto (%)

4,65%

5,55%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,31

0,34

 

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień br. wzrosły o 7,4% r/r do 133,3 miliona euro. Wzrost przychodów jest rezultatem wyższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, a także pochodną lepszych warunków meteorologicznych, które pozytywnie wpłynęły na wytwarzanie i sprzedaż energii z należącej do Grupy farmy wiatrowej Vydmantai.

Wyższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej to głównie wynik podpisania większej liczby kontraktów z klientami na rynkach litewskim i łotewskim. Warto zauważyć, że w samym trzecim kwartale dynamika wzrostu przychodów (11% r/r) zwiększyła się w porównaniu z pierwszą połową roku.

Wzrost przychodów ze sprzedaży był rezultatem wyższych wolumenów sprzedanej energii elektrycznej, ale cena sprzedanej energii spadła w ujęciu r/r w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku. W efekcie wzrost kosztów sprzedaży energii był wyższy niż dynamika wzrostu przychodów. Koszt sprzedanej energii wzrósł w okresie styczeń-wrzesień br. o 9,1% r/r i wyniósł 120,2 mln euro. Wzrost wynikał z większych wolumenów nabywanej energii r/r przy stabilnej cenie nabywanej energii. W samym trzecim kwartale natomiast tempo wzrostu przychodów było wyższe (11%) od tempa wzrostu kosztów zakupu energii (10,5%).

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniósł 13,2 mln euro wobec 13,9 mln euro rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 9,9% w porównaniu do 11,2% w analogicznym okresie 2016 r.

Zysk operacyjny w tym samym okresie wyniósł 7,7 mln euro, a marża operacyjna spadła do 5,6% z niemal 7% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym produkcja energii elektrycznej zwiększyła swój wkład w zysk operacyjny Grupy do 14,9% w trzech kwartałach 2017 r. z 8,7% rok wcześniej dzięki warunkom meteorologicznym sprzyjającym wytwarzaniu energii na farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Segment

Handel energią

Handel energią

Produkcja energii

Produkcja energii

Produkcja energii

 

9 miesięcy 2017 r.

9 miesięcy 2017 r.

9 miesięcy 2016 r.

9 miesięcy 2016 r.

9 miesięcy 2017 r.

9 miesięcy 2016 r.

Przychody (tys. EUR)

129 736

129 736

120 967

120 967

3,605

3,162

Zysk operacyjny (tys. EUR)

6 552

6 552

7 901

7 901

1,147

754

Marża operacyjna

5,1%

5,1%

6,5%

6,5%

31,8%

23,8%

 

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniósł 6,2 mln euro wobec 6,9 mln euro rok wcześniej. Marża netto zmalała z 5,6% w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. do 4,7% w bieżącym okresie sprawozdawczym.

W samym trzecim kwartale 2017 r. skonsolidowany zysk netto wzrósł o ponad jedną trzecią r/r do 1,4 mln euro. Zysk operacyjny był wyższy o 28% i wyniósł 1,8 mln euro. Zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 3,6 mln euro (wzrost o 16% r/r).

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!