A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva wypłaci 80,5 eurocentów dywidendy na akcję

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. w łącznej wysokości 16,1 mln euro, czyli 0,805 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 24 maja.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że prawie cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2015 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie, wysokość wypłacanej kwoty odpowiada ponad 85% skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2015 r., który przekroczył 18,8 miliona euro.

Wypłata akcjonariuszom większości wypracowywanego zysku jest zgodna z naszą polityką dywidendową, którą prezentowaliśmy podczas oferty publicznej w 2012 r. i którą konsekwentnie realizujemy od debiutu spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszą intencją jest kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej również w kolejnych latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne projekty inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

W ubiegłym roku spółka AB INTER RAO Lietuva wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 11.2 mln euro, czyli 0,56 euro na akcję.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!