INTER RAO Lietuva uruchamia Podsumowanie Roczne 2014 Online

INTER RAO Lietuva, notowana na GPW czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, uruchamia Podsumowanie Roczne 2014 Online („Annual Review 2014”), narzędzie w przystępny i intuicyjny sposób prezentujące osiągnięcia i wyniki Spółki w 2014 roku.

Nowe narzędzie komunikacji nie tylko umożliwia łatwy dostęp do informacji finansowych na temat INTER RAO Lietuva i rynku na którym działa Spółka, ale również w przejrzysty sposób prezentuje strategię spółki, główne wydarzenia minionego roku.

INTER RAO Lietuva Annual Review 2014 jest dostępne na stornie: http://interrao2014.message-asp.com/ .

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool Spot, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa rozszerza swoją działalność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. IRL Polska, spółka zależna INTER RAO Lietuva, uzyskała licencję na obrót energią elektryczną w Polsce, a 22 maja 2014 r. rozpoczęła handel na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z najwięszych niezależnych dostawców na Litwie i coraz silniejszym graczem na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła zaopatrywanie w energię elektryczną odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!