W farmie wiatrowej Vydmantai dokonano wymiany łopaty śmigła

W jednej z kontrolowanych przez „Vydmantai wind park“ największych w zachodniej części Litwy farm wiatrowych przeprowadzono przegląd techniczny w celu zapewnienia dalszej bezpiecznej pracy elektrowni wiatrowych. W ramach przeprowadzonych czynności w jednej z siłowni dokonano wymiany łopaty śmigła.

Niewielki defekt techniczny – mikropęknięcie na jednej z łopat śmigła – zostało zauważone podczas odbywającego się cotygodniowego przeglądu technicznego elektrowni. Po stwierdzeniu usterki wezwano specjalistów z Niemiec odpowiedzialnych za dozór techniczny parku wiatrowego, którzy podjęli decyzję o wymianie łopaty w jednym ze śmigieł elektrowni wiatrowych.

„Kładziemy duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji naszej farmy wiatrowej, chcąc zapobiec nawet najmniejszemu zagrożeniu dla odwiedzających miejscowość, w której pracują elektrownie. Dlatego też spółka prowadzi stały nadzór techniczny i w razie potrzeby, zleca kompleksowe usługi monitorujące bezpieczeństwo pracy“, – przekonuje Raimondas Augustėnas, dyrektor UAB „Vydmantai wind park“.

„Vydmantai wind park“ jest spółką córką AB „INTER RAO Lietuva“, utworzoną w 2011 r.

Spółka kontroluje 30-megawatową farmę wiatrową na zachodzie Litwy w rejonie Kretinga, nieopodal miejscowości Vydmantai i Kiauleikiai w obrębie wsi Kvecių i Rūdaičių.

Farmę tworzy 15 turbin wiatrowych typu E-70 o mocy znamionowej 2 MW, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Enercon GmbH. Jest to jedna z pierwszych i jednocześnie największa farma wiatrowa na Litwie i w krajach bałtyckich

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!