Najzdolniejszym studentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania VDU ufundowano imienne stypendia do dalszej nauki

Najzdolniejsi studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU) otrzymali dyplomy przyznania imiennych stypendiów. Dzięki przyznanym nagrodom studenci będą mieli szansę na zdobycie podwójnego dyplomu magistra w ramach jednolitego programu studiów na uczelniach partnerskich VDU za granicą.

„Gratuluję stypendystom, którymi okazali się najlepsi studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Żywię nadzieję, że otrzymane wsparcie pozwoli wzbogacić się o nowe doświadczenie zawodowe i osobiste na zagranicznej uczelni, aby zdobytą wiedzę przywieźć ze sobą na Litwę. Wierzę, że uzyskaną w Belgii wiedzę obecni magistrowie w przyszłości wykorzystają nie tylko w sferze osobistej, lecz również na rzecz lepszego jutra całego kraju“, – mówi Paulius Vazniokas, Dyrektor Finansowy AB „INTER RAO Lietuva“, podczas uroczystości wręczenia stypendiów.

Imienne stypendia AB „INTER RAO Lietuva” w tym roku zdobyli wytypowani przez uczelnię noszący miano najzdolniejszych magistranci kierunku Finanse i Bankowość Rūta Zinkevičiūtė i Mantas Seilius oraz uczestniczka studium Marketing i Handlu Międzynarodowego Gintarė Novikaitė.

W 2014 roku „INTER RAO Lietuva“ ufundowała jedno stypendium imienne o wartości 3000 euro oraz dwa stypendia po 1500 euru. Studenci UWW otrzymają je w ramach jednolitego programu studiów podczas uczęszczania do Szkoły Zarządzania Lowanium przy Uniwersytecie Katolickim w Lowanium w Belgii.

„INTER RAO Lietuva“ od początku swej działalności utrzymuje ścisłą współpracę z Uniwersytetem Witolda Wielkiego wspierając proces doskonalenia i rozwoju działalności owej instytucji naukowej w Kownie.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!