IRL Polska rozpoczęła handel energią elektryczną w Polsce

IRL Polska spółka należąca do notowanej na GPW INTER RAO Lietuva rozpoczęła handel energią elektryczną w Polsce. W czwartek 22 maja spółka zawarła pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii.

„Zawierając pierwszą transakcję staliśmy się aktywnym uczestnikiem rynku energii w Polsce. Jest to ważny krok w rozwoju IRL Polska i całej grupy INTER RAO Lietuva. W najbliższym czasie będziemy się koncentrować na handlu na rynku dnia następnego oraz produktach terminowych” – mówi Vidas Čebatariūnas, Członek Zarządu IRL Polska.

W średnim i długim okresie, po uruchomieniu nowych połączeń energetycznych pomiędzy Polską i Litwą, IRL Polska zamierza rozszerzyć działalność o import i eksport energii. W perspektywie długoterminowej spółka planuje zwiększyć zakres usług į rozpocząć dostawy energii elektrycznej dla klientów detalicznych.

IRL Polska Sp. z o.o. jest spółką zależną INTER RAO Lietuva w Polsce. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w październiku 2012 r. jako element rozwoju działalności grupy w regionie. W listopadzie 2013 r. kapitał zakładowy spółki został zwiększony z 2 do 10 mln złotych, a w styczniu 2014 r. IRL Polska uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną w Polsce.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!