Należąca do UAB IRL Wind farma wiatrowa w 2011 roku wytworzyła 70,6 GWh energii

Niedawno przejęta farma wiatrowa składa się z 15 turbin o łącznej mocy 30 MW. –Ta inwestycja stanowi fundament rozwoju działalności IRL Wind jako spółki prowadzącej projekty w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Już w pierwszym roku obecności na rynku udało nam się osiągnąć zakładane plany odnośnie energii odnawialnej. To dobry znak na przyszłość– mówi Paulius Vazniokas, dyrektor IRL Wind.

Plany IRL Wind na najbliższą przyszłość zakładają dalsze inwestycje w energię odnawialną, także poza granicami Litwy, a konkretnie w innych Państwach Bałtyckich, Skandynawii i Polsce.

Informacje o UAB IRL Wind

UAB IRL Wind jest spółką zależną Inter RAO Lietuva, podmiotu należącego do rosyjskiego koncernu energetycznego Inter RAO UES oraz funduszu Scaent Baltic. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!