Inter RAO Lietuva: sprzedaż energii w 2011 roku spada na Litwie, rośnie na Łotwie i w Estonii

W 2011 roku Inter RAO Lietuva osiągnęła wolumen obrotu energią w Państwach Bałtyckich na poziomie 8 TWh, co oznacza wzrost o 50 proc. w stosunku do zeszłego roku (5,4 TWh).

Wolumen sprzedaży na Litwie wyniósł 6,2 TWh, z czego ok. 2 TWh przypadało na obrót krajowy. Na Łotwie spółka sprzedała 1,5 TWh energii, a w Estonii 0,2 TWh. Większość energii spółka importowała z Rosji (5,5 TWh) oraz kupiła na rynku litewskim (2,2 TWh). Pozostały wolumen pochodził z Łotwy, Białorusi i Estonii. Obrót energią w Państwach Bałtyckich odbywa się na podstawie bezpośrednich umów dwustronnych z odbiorcami, na giełdzie UAB Baltpool oraz na giełdzie Nord Pool Spot w obszarze cenowym Estonii.

Największy wpływ na wzrost sprzedaży miało rozpoczęcie działalności na Nord Pool Spot w ramach obszaru cenowego Estonii oraz wzrost dynamiki sprzedaży na Łotwie. Nasza spółka posiada duże doświadczenie w obrocie energią na skandynawskiej giełdzie energii, a ponadto naszym atutem są konkurencyjne ceny i pewność dostaw – mówi Vidas Čebatariūnas, dyrektor handlowy Inter RAO Lietuva.

Plany spółki na najbliższą przyszłość wiążą się z rozwojem działalności w segmencie sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym oraz z inwestycjami w energię odnawialną w Polsce, Państwach Bałtyckich i Skandynawii. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!