Cele

Grupa INTER RAO Lietuva przyjęła następujące średnio- i długoterminowe cele:

  • Budowa pozycji na hurtowym rynku energii elektrycznej we wszystkich trzech krajach bałtyckich.
  • Rozwój działalności w pozostałych krajach tej części Europy.
  • Rozwój energetyki odnawialnej, wzrost udziału energii zielonej oraz dywersyfikacja źródeł odnawialnych, niezależnie od uwarunkowań poszczególnych rynków.
  • Dotarcie do każdego potencjalnego odbiorcy końcowego oraz osiągnięcie pozycji największego dostawcy energii elektrycznej w regionie.
  • Utrzymanie i zwiększanie poziomu obrotu energią elektryczną, wejście na rynek energetycznych instrumentów finansowych oraz uzyskanie pozycji silnego i rzetelnego kontrahenta w transakcjach pochodnych.