Rozwój społeczeństwa

Wierzymy, że ciesząca się uznaniem firma musi dzielić się swoimi sukcesami z najbardziej narażonymi na wykluczenie członkami społeczeństwa, ponieważ tylko w ten sposób możemy przyczynić się do uzyskania harmonii i równowagi społecznej. W związku z tym stale wspieramy i sponsorujemy domy dziecka, szpitale, inne organizacje i inicjatywy charytatywne.