Kultura korporacyjna

Jesteśmy przekonani, że biznes nie może się rozwijać bez naukowych innowacji. Podobnie, zrównoważony rozwój społeczeństwa nieodłącznie idzie w parze ze zdrowiem i edukacją. INTER RAO Lietuva od początku działalności jest spółką odpowiedzialną społecznie, kładącą szczególny nacisk na dbałość o pracowników i społeczeństwo.

Odpowiedzialność społeczna spółki przejawia się w tworzeniu nowych miejsc pracy, kształceniu wysokiej jakości specjalistów od energetyki oraz gromadzeniu doświadczenia i wiedzy branżowej.

Co więcej, spółka realizuje i uczestniczy w szeregu naukowych, społecznych, kulturowych, artystycznych i sportowych inicjatyw: od wsparcia projektów środowiskowych po uczestnictwo w działalności charytatywnej. Szczególny nacisk kładziemy na problem wykluczenia społecznego, udzielając wsparcia najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa i ludziom poszkodowanym przez katastrofy naturalne, oraz na wspieranie i propagowanie edukacji oraz rozwoju perspektyw utalentowanej młodzieży, artystów i sportowców.