A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Środowisko pracy

Warunki pracy w spółkach wchodzących w skład Grupy INTER RAO Lietuva odzwierciedlają nasze wartości i cele.

Stale dążymy do poprawy warunków pracy we wszystkich spółkach grupy. Przed każdym członkiem zespołu otwieramy możliwości rozwoju i osiągania własnych celów zawodowych.

Nie bylibyśmy w stanie osiągać tak pozytywnych wyników bez wsparcia ze strony zgranego i zmotywowanego zespołu wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, którego profesjonalizm, zgranie i kompetencje stanowią istotny czynnik w realizacji celów INTER RAO Lietuva.

Wierzymy, że przedsiębiorczość i wysoka merytoryka personelu, wraz z bogatym doświadczeniem w hurtowym handlu energią, projektach inwestycyjnych oraz zarządzaniu finansami, stanowią podstawę sukcesu i rozwoju naszej grupy.