A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

O INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka

 • Lider obrotu energią elektryczną na Litwie
 • Właściciel jednej z największych farm wiatrowych na Litwie
 • Jeden z 69 (2020), 45 (2019), 50 (2018), 37 (2017) i 32 (2016)  największych płatników podatków na Litwie
 • Jedna z 30 dwóch największych spółek pod względem przychodów na Litwie (2018)

Działalność

 • 5,781 TWh – wolumen obrotu energią INTER RAO Lietuva z innymi podmiotami w 2020 r.
 • 30 MW – moc kontrolowanej przez INTER RAO Lietuva farmy wiatrowej Vydmantai

Finanse

 • 163,4 mln euro (745,1 mln zł) – skonsolidowane przychody INTER RAO Lietuva w 2020 r.
 • 19,5 mln euro (88,9 mln zł) – EBITDA INTER RAO Lietuva (grupa) w 2020 r.
 • 12,2 mln euro (55,6 mln zł) – zysk netto INTER RAO Lietuva (grupa) w 2020 r.
 • 14,0 mln euro (63,4 mln zł) – dywidenda wypłacona przez INTER RAO Lietuva w 2020 r.

Rynek

 • 13,051 TWh – łączne zużycie energii na Litwę w 2020 r.
 • 11,261 TWh – wolumen energii importowanej na Litwę w 2020 r.
 • 1 000 MW – przepustowość połączenia LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą
 • 700 MW – przepustowość połączenia NordBalt pomiędzy Szwecją i Litwą