A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

O INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka

 • Lider obrotu energią elektryczną na Litwie
 • Właściciel jednej z największych farm wiatrowych na Litwie
 • Jeden z 37 (2017), 32 (2016), 24 (2015), 25 (2014) i 17 (2012 – 2013) największych płatników podatków na Litwie
 • Jedna z 54 dwóch największych spółek pod względem przychodów na Litwie (2016)

Działalność

 • 4,8TWh – wolumen obrotu energią INTER RAO Lietuva z innymi podmiotami w 2017 r.
 • 30 MW – moc kontrolowanej przez INTER RAO Lietuva farmy wiatrowej Vydmantai

Finanse

 • 179,4 mln euro (749,5 mln zł) – skonsolidowane przychody INTER RAO Lietuva w 2017 r.
 • 13,5 mln euro (56,4 mln zł) – EBITDA INTER RAO Lietuva (grupa) w 2017 r.
 • 9 mln euro (37,6 mln zł) – zysk netto INTER RAO Lietuva (grupa) w 2017 r.
 • 7,1 mln EUR (30,9 mln zł) – dywidenda wypłacona przez INTER RAO Lietuva w 2018 r.

Rynek

 • 11,4 TWh – łączne zużycie energii na Litwę w 2016 r.
 • 10,1 TWh – wolumen energii importowanej na Litwę w 2016 r.
 • 1 000 MW – planowana przepustowość połączenia LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą
 • 700 MW – przepustowość połączenia NordBalt pomiędzy Szwecją i Litwą