A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

O INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka

 • Lider obrotu energią elektryczną na Litwie
 • Właściciel jednej z największych farm wiatrowych na Litwie
 • Jeden z 86 (2021), 69 (2020), 45 (2019), 50 (2018) i 37 (2017) największych płatników podatków na Litwie
 • Jedna z 62 dwóch największych spółek na Litwie (2021)

Działalność

 • 7,650 TWh – wolumen obrotu energią INTER RAO Lietuva z innymi podmiotami w 2021 r.
 • 30 MW – moc kontrolowanej przez INTER RAO Lietuva farmy wiatrowej Vydmantai

Finanse

 • 334,3 mln euro (1 534,4 mln zł) – skonsolidowane przychody INTER RAO Lietuva w 2021 r.
 • 36,9 mln euro (169,4 mln zł) – EBITDA INTER RAO Lietuva (grupa) w 2021 r.
 • 14,3 mln euro (65,6 mln zł) – zysk netto INTER RAO Lietuva (grupa) w 2021 r.
 • 14,0 mln euro (63,4 mln zł) – dywidenda wypłacona przez INTER RAO Lietuva w 2020 r.

Rynek

 • 13,737 TWh – łączne zużycie energii na Litwę w 2021 r.
 • 11,916 TWh – wolumen energii importowanej na Litwę w 2021 r.
 • 1 000 MW – przepustowość połączenia LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą
 • 700 MW – przepustowość połączenia NordBalt pomiędzy Szwecją i Litwą