A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva wypłaci 51 eurocentów dywidendy na akcję

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. w łącznej wysokości 10,2 mln euro, czyli 0,51 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi  24 maja.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2016 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie, wysokość wypłacanej kwoty odpowiada ponad 110% skonsolidowanego zysku netto Grupy Inter RAO Lietuva za 2016 r., który przekroczył 9,2 mln euro.

– Uchwalona wypłata dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową spółki, która jest konsekwentnie realizowana od czasu debiutu Inter RAO Lietuva na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie już trzeci rok z rzędu wypłacana dywidenda stanowi około 100% zysku jednostkowego. Naszą intencją jest kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej również w kolejnych latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne projekty inwestycyjne– powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!