INTER RAO Lietuva w dalszym ciągu będzie publikować skonsolidowane okresowe sprawozdania finansowe

AB INTER RAO Lietuva będzie sporządzać i publikować skonsolidowane przejściowe sprawozdania finansowe dotyczącą trzy-, dziewięcio- i dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych, pomimo iż nowelizacja ustawy o papierach wartościowych Republiki Litewskiej przewiduje zwolnienie emitentów z takiego obowiązku.

Decyzję o kontynuowaniu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań okresowych i publikowania ich zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi spółka podjęła w celu zapewnienia inwestorom możliwości wglądu i podjęcia własnych decyzji w oparciu o najnowsze informacje na temat działalności Spółki.

Zmiany w ustawie o papierach wartościowych Republiki Litewskiej, które weszły w życie w grudniu 2015 roku, pozostawiają emitentowi wolny wybór w krestii przygotowań sprawozdań przejściowych. W przypadu, gdy decyduje się on na opracowywanie raportów okresowych i (lub) skonsolidowanych raportów okresowych, zobowiązany jest do dokonywania odpowiedniego ich zgłoszenia zgodnie z regulującymi to przepisami ustawy.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!