A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. – Dobre wyniki mimo niekorzystnych warunków rynkowych

 

  • Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w I półroczu 2016 r. do 2 131 GWh z 2 047 GWh w I półroczu ub.r.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł w I półroczu br. do 190 GWh wobec 128 GWh w analogicznym okresie 2015 r.
  • Przychody Grupy zmniejszyły się o 3,8% do 82,8 mln EUR, wobec 86,1 mln EUR w I półroczu 2015 r., z powodu niekorzystnych warunków rynkowych oraz historycznie niskich prędkości wiatru.
  • Grupa zanotowała spadek zysku brutto ze sprzedaży do 10,8 mln EUR z 13,8 mln EUR w I półroczu 2015 r.
  • Zysk operacyjny Grupy wyniósł 7,2 mln EUR wobec 10,4 mln EUR przed rokiem.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 5,9 mln EUR w porównaniu z 8,6 mln EUR w I półroczu 2015 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 8,5 mln EUR, podczas gdy marża EBITDA spadła do 10,3% w porównaniu z rekordowym poziomem 13,6% rok wcześniej.

 

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w I półroczu tego roku znalazły się pod wpływem kilku negatywnych czynników, które miały wpływ na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. historycznie niskich prędkości wiatru, jak również średnio niższych oraz mocno zmiennych rynkowych cen energii elektrycznej, co było związane z uruchomieniem połączeń elektroenergetycznych NordBalt oraz LitPol Link, a także ich licznymi nieplanowanymi wyłączeniami, Grupa osiągnęła dobre wyniki pod względem rentowności. Wynik netto Grupy wyniósł 5,9 mln EUR, co oznacza lekki spadek rentowności netto, która jednak sięgnęła 7,1%. Zysk netto w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 29 eurocentów –powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe
(tys. EUR, chyba że wskazano inaczej)

I półrocze 2016 r.

I półrocze 2015 r.

Sprzedaż

82 783

86 086

Zysk brutto ze sprzedaży

10 755

13 841

Marża brutto ze sprzedaży (%)

12,99%

16,08%

Zysk operacyjny

7 248

10 448

Marża operacyjna (%)

8,76%

12,14%

EBITDA

8 521

11 692

Marża EBITDA (%)

10,29%

13,58%

Zysk netto

5 881

8 640

Rentowność netto (%)

7,10%

10,04%

 

 

 

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,29

0,43

 

Przychody ze sprzedaży

Sprzedaż Grupy w I półroczu br. zmalała o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. Spadek łącznych przychodów wynikał ze średnio niższych i mocno zmiennych cen energii elektrycznej na rynku, co było związane z uruchomieniem połączeń elektroenergetycznych NordBalt oraz LitPol Link oraz ich licznymi nieplanowanymi wyłączeniami (połączenie NordBalt nie było operacyjnie dostępne przez około 60% czasu w I półroczu 2016 r.). W tym samym czasie koszty sprzedaży Grupy pozostały na niemal tym samym poziomie co w I półroczu 2015 r. Mimo spadku sprzedaży i niezmiennych kosztów sprzedaży, Grupa zanotowała rentowność brutto na sprzedaży na poziomie 13,0% wobec 16,1% w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

Przychody Grupy ze sprzedaży energii zakupionej wyniosły w I półroczu 2016 r. 80,5 mln EUR. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej wyniosły z kolei 2,2 mln EUR, czyli o 25,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I półroczu tego roku należąca do Grupy farma wiatrowa Vydmantai wyprodukowała mniej energii niż średnio w długim terminie, ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. historycznie niskie prędkości wiatru.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez Grupę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. wyniósł 10,8 mln EUR, co daje rentowność brutto na sprzedaży na poziomie 13,0% (wobec 16,1% rok wcześniej).

Zysk operacyjny Grupy w I półroczu br. wyniósł 7,2 mln EUR, co oznacza spadek rentowności operacyjnej do 8,8% z 12,1% przed rokiem. W efekcie, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 6,9 mln EUR w porównaniu z 10 mln EUR w I półroczu 2015 r.

Zysk netto Grupy za I półrocze 2016 r. wyniósł 5,9 mln EUR w porównaniu z 8,6 mln EUR zysku netto w tym samym okresie ubiegłego roku. Przekłada się to na spadek rentowności netto z 10% przed rokiem do 7,1% w omawianym okresie. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!