INTER RAO Lietuva wypłaci 0,56 EUR dywidendy na akcję

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 11,2 mln EUR (ok. 44,9 mln PLN), czyli 0,56 EUR (ok. 2,24 PLN) na akcję.

– Decyzja Walnego Zgromadzenia oznacza, że na dywidendę przeznaczony został niemal cały jednostkowy zysk netto INTER RAO Lietuva za 2014 r. Kwota ta odpowiada jednocześnie ponad 90% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto grupy. Wypłata akcjonariuszom większości wypracowywanych zysków jest zgodna z naszą polityką dywidendową, którą konsekwentnie realizujemy od debiutu Spółki na GPW i którą zamierzamy kontynuować w kolejnych latach – powiedział Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 15 maja, a jej wypłata nastąpi 28 maja br.

Dzisiejsze Walne Zgromadzenie INTER RAO Lietuva zdecydowało ponadto o zmianie wartości nominalnej akcji i kapitału zakładowego Spółki z litów na euro, ustalając wartość nominalną jednej akcji na 0,29 EUR, oraz wartość kapitału zakładowego na 5,8 mln EUR. W związku z tymi zmianami, akcjonariusze przyjęli także nowy tekst Statutu Spółki.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!