INTER RAO Lietuva wśród spółek giełdowych z najlepszą stroną internetową

INTER RAO Lietuva została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu „Złota Strona Emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Ideą ósmej już edycji konkursu jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki notowanej na GPW w Warszawie.

W pierwszym etapie konkursu oceniono strony internetowe 900 spółek według kryteriów obejmujących komunikację z inwestorami, zawartość informacyjną oraz użyteczność serwisu. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 53 spółki. Tym razem profesjonalne jury przeanalizuje strony nie tylko pod kątem ich zawartości, ale przede wszystkim jakości i formy prezentacji treści. Wyniki II etapu przedstawione zostaną w kwietniu, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas VII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!