INTER RAO Lietuva na liście przedsiębiorstw energetycznych płacących najwięcej podatków zajęła czwarte miejsce

AB INTER RAO Lietuva w 2014 roku ponownie znalazła się wśród spółek, które płacą najwięcej podatków i innych opłat na Litwie.

Na liście przedsiębiorstw energetycznych płacących najwięcej podatków i innych opłat, sporządzonej przez Państwową Inspekcję Podatkową (PIP), przedsiębiorstwo zajęło o jedną pozycję wyżej i było na czwartym miejscu.

Na ogłoszonej przez PIP liście największych podatników INTER RAO Lietuva zajęło 25 miejsce i w ciągu roku na konto PIP zapłaciło ponad 87,3 mln litów podatków i innych opłat.

W 2013 roku przedsiębiorstwo na konto PIP zapłaciło nieco więcej niż 100 milionów litów podatków i było 17-ym największym podatnikiem Litwy. Największy wpływ na zmiany uiszczonych podatków miał spadek sprzedaży. Zmniejszono ją realizując politykę zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i dążąc do zmniejszenia wpływu możliwych ograniczeń importu energii elektrycznej na wyniki działalności przedsiębiorstwa.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!