Akcje INTER RAO Lietuva – najbardziej zyskowne akcje na liście dywidendowych akcji Europy

Akcje AB INTER RAO Lietuva są nazywane jednymi z najbardziej zyskownych akcji dywidendowych w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Taką informację publikuje najbardziej solidny dziennik biznesowy Litwy „Verslo žinios“.

INTER RAO Lietuva na liście dywidendowych akcji Europy zajmuje pierwsze miejsce, a prognozowana rentowność dywidendowa przedsiębiorstwa za 12 miesięcy sięga 11,86 proc. Drugie i trzecie miejsce podzieliły francuska spółka Neopost i holenderskie przedsiębiorstwo Royal Dutch Shell, których rentowność wynosi odpowiednio 8,41 i 6,39 procent. Piątkę na liście zakończa spółka szwedzka TeliaSonera i przedsiębiorstwo Wielkiej Brytanii BP, których rentowność dywidendowa sięga odpowiednio 5,91 i 5,89 procent.

Na podstawie umowy akcjonariuszy AB INTER RAO Lietuva przewidziano, że w celu wypłaty dywidend co roku należałoby wydzielić nie mnie niż 70% czystego zysku za odpowiedni rok, chyba że Zarząd przedsiębiorstwa kierując się interesami spółki i potwierdzając roczny program inwestycji zadecydowałby, że spółka musiałaby czysty zysk za odpowiedni rok inwestować.

Listę najbardziej szczodrych płacących dywidenda firm w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie dziennikowi sporządzili analitycy UAB FMĮ „Orion Securities“, którzy ujednolicili posiadane informacje.

Należy zwrócić uwagę na to, że na listę wpisano nie absolutnie najbardziej zyskowne spółki dywidendowe, lecz tylko te, które posiadają wystarczającą płynność i odpowiadają kryteriom kapitalizacji.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!