A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Atsinaujinanti energetika Lietuvoje

2017 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje buvo pagaminta 2,4 TWh elektros energijos.

Didžiąją dalį žaliosios elektros energijos Lietuvoje pagamina Kauno hidroelektrinė, kurios instaliuotoji galia siekia 100,8 MW. Tuo pačiu Nemuno vandens baseinu besinaudojančios 900 MW galios Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pagrindinis uždavinys – sistemos balansavimas.

Instaliuotoji vėjo elektrinių galia 2018 m. pabaigoje Lietuvoje iš viso siekė apie 533 MW.

Kartu su saulės, biomasės ir biodujų elektrinėmis, 2018 m. pabaigoje bendra instaliuota šių atsinaujinančių energijos išteklių galia sudarė 839 MW.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, Lietuva turi užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.