O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   O nas   Odpowiedzialność społeczna   Kultura korporacyjna

Kultura korporacyjna

Jesteśmy przekonani, że biznes nie może się rozwijać bez naukowych innowacji. Podobnie, zrównoważony rozwój społeczeństwa nieodłącznie idzie w parze ze zdrowiem i edukacją. INTER RAO Lietuva od początku działalności jest spółką odpowiedzialną społecznie, kładącą szczególny nacisk na dbałość o pracowników i społeczeństwo.

Odpowiedzialność społeczna spółki przejawia się w tworzeniu nowych miejsc pracy, kształceniu wysokiej jakości specjalistów od energetyki oraz gromadzeniu doświadczenia i wiedzy branżowej.

Co więcej, spółka realizuje i uczestniczy w szeregu naukowych, społecznych, kulturowych, artystycznych i sportowych inicjatyw: od wsparcia projektów środowiskowych po uczestnictwo w działalności charytatywnej. Szczególny nacisk kładziemy na problem wykluczenia społecznego, udzielając wsparcia najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa i ludziom poszkodowanym przez katastrofy naturalne, oraz na wspieranie i propagowanie edukacji oraz rozwoju perspektyw utalentowanej młodzieży, artystów i sportowców.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska