O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Dla inwestorów   Polityka dywidendy   Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Zgodnie z Umową Akcjonariuszy, UAB Scaent Baltic and RAO Nordic Oy zapewnią, że osoby przez nich nominowane na stanowiska w Radzie Nadzorczej i Zarządzie będą wspierać przekazanie nie mniej niż 70% zysków netto za dany rok w postaci dywidendy wypłacanej akcjonariuszom. Scaent Baltic and Nordic Oy będą wykorzystywać swoje prawo głosu wynikające z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zapewnienia takiego podziału zysku netto, chyba że Zarząd, działając w najlepszym interesie Spółki, w momencie zatwierdzania rocznego planu inwestycyjnego stwierdzi, że Spółka powinien przeznaczyć zysk netto za dany rok na inwestycje.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska